Kontakti

 

  Veikals  „Rota?n?ca”           
  A.?aka iela 59
  R?ga, LV-1011
  Latvija


  Tel.: +371 6728 0627
  Epasts: info@rotalnica.lv 
  Epasts: info@varistoys.lv

                     Darba laiks:
                     P., O., T., C., P.,         11:00 – 19:00
                     Sest.                          10:00 – 16:00
                     Sv?tdien?s                 Atp?šamies :)

 

M?su Rota?n?cu atrad?siet paš? R?gas centr?, net?lu no TC B?rnu Pasaule, ?rti sasniedzamu

ar sabiedrisko transportu un/vai maš?nu.

 

Ar sabiedrisko transportu

Tramvajs:

- 11, 6, 3 pietura B?rnu Pasaule

Trolejbuss:

- 18, 23 pietura Mat?sa iela vai ?ertr?des iela

- 11 pietura A.?aka iela vai ?etr?des iela

Autobuss:

- 20, 50 pietura A. ?aka iela, autobuss 

- 5, 47 pietura Mat?sa iela vai ?ertr?des iela 

- 13 pietura ?ertr?des iela 

Mikroautobuss:

- 270, 280 pietura Mat?sa iela vai ?ertr?des iela

- 208 pietura Mat?sa iela

 

Izk?pjot no sabiedrisk? transporta, g?jiens no pieturas l?dz veikalam ilgst 3 - 5 min?tes un jau

A.?aka un Bru?inieku ielas krustojum? redz?siet gaiši za?u izgaismotu izk?rtni ar uzrakstu "Rota?n?ca".

 

Ar maš?nu

T? k? veikals atrodas uz A.?aka un Bru?inieku ielas krustojuma, iesak?m automaš?nu novietot uz

Bru?inieku ielas (vienvirziena iela).

Braucot pa A.?aka ielu virzien? uz centru, varat veikt labo pagriezienu uz Bru?inieku ielas.

Braucot virzien? no centra, iesak?m izv?l?ties braukt pa K.Barona ielu, tad veikt labo pagriezienu uz

Mat?sa ielas, tad uz A.?aka ielas un visbeidzot uz Bru?ienieku ielas.